Integracja z landing page

Zanim zaczniesz!

Trustisto zostało stworzone z myślą o sklepach e-commerce, ale uniwersalność naszych powiadomień pozwala na zastosowanie ich w innych typach serwisów. Jeśli chcesz zainstalować Trustisto w swoim sklepie zacznij od znalezienia swojej instrukcji integracji. Jeśli Twój serwis to nie sklep, ale też nie Ladning Page, zerknij na artykuł o integracjach na innych typach serwisów.

Instalacja powiadomień Trustisto na landing page (LP) różni się od instalacji w sklepie e-commerce. W sklepie użytkownicy mają kontakt z produktami, kategoriami, koszykim itp. Na landing page tych konstrukcji nie ma. Musisz stworzyć je samodzielnie.

1. Stwórz stronę w panelu

Pierwszym krokiem jest stworzenie strony w panelu Trustisto, o ile wcześniej tego nie zrobiliśmy. Należy wybrać "Landing page" jako Typ serwisu. Jako, że nie znamy Twojej strony (jeszcze!) to na start nie stworzyliśmy żadnych powiadomień.

2. Zainstaluj kody główny

Na stronie głównej landing page oraz na stronie z podziękowaniem za wypełnieniem (o ile taka jest) należy umieścić kod główny, zamieniając w nim jedynie ###-KOD-WITRYNY-### .

<script>
 (function(a,b,c,d,e,f,g,h,i){
  h=a.SPT={u:d},a.SP={init:function(a,b){h.ai=a;h.cb=b},
  go:function(){(h.eq=h.eq||[]).push(arguments)}},
  g=b.getElementsByTagName(c)[0],f=b.createElement(c),
  f.async=1,f.src="//js"+d+e,i=g.parentNode.insertBefore(f,g)
 })(window,document,"script",".trustisto.com","/socialproof.js");
 SP.init("###-KOD-WITRYNY-###");
</script>

Zamień ###-KOD-WITRYNY-### na odpowiednia wartość!

Zobacz jak znaleźć Twój kod witryny. Przeczytaj ten artykuł.

3. Zdarzenia

Kolejny etap to zapisywanie zdarzeń. Zdarzenia to akcje, jakie użytkownik wykonuje na LP. Może być to samo wyświetlenie strony, ale także wysłanie formularza itp. Ze zdarzeń będziemy następnie budować powiadomienia.


Zdarzenia zapisujemy poprzez wywołanie kodu poniżej kodu głównego.

<script>
 SP.go('push', '###-NAZWA-ZDARZENIA-###', {
  nazwaParametru1: "###-WARTOSC-1-###",
  nazwaParametru2: "###-WARTOSC-2-###"
 });
</script>

Nazwa zdarzenia to tekst składający się jedynie z liter i cyfr, np. view, buy, itp. Parametry podajemy w strukturze klucz-wartość, podając nazwę parametru, a następnie wartość. 


Zdarzenie wysłania formularza kontaktowego może być następujące:

<script>
 SP.go('push', 'form', {
  name: "Adam",
  city: "Wrocław"
 });
</script>

Zdarzenia można wysyłać zarówno ze strony głównej LP jak i ze strony z podziękowaniem, o ile na obu został umieszczony kod główny.


Na stronie głównej zaleca się umieszczenie kodu pomocniczego, poniżej kodu głównego:

<script>
 SP.go('startPage');
</script>

który będzie wysyłał zdarzenie o nazwie "home", za każdym razem gdy ktoś odwiedzi stronę główną LP. Z tego zdarzenia będziesz już mógł od razu skorzystać.

4. Stworzenie powiadomień

Mając już zapisywane zdarzenia możemy przystąpić do stworzenia powiadomień, które będą na nich bazować, robimy to już w panelu Trustisto.


Aby stworzyć powiadomienie np. o liczbie osób, które wypełniły formularz w ciągu ostatnich 4 godzin należy wejść w zakładkę "Optymalizacja" > "Trust Info"> "Dodaj nowe powiadomienie". Wybieramy ręczny sposób dodania powiadomienia: 

który będzie wysyłał zdarzenie o nazwie "home", za każdym razem gdy ktoś odwiedzi stronę główną LP. Z tego zdarzenia będziesz już mógł od razu skorzystać.

4. Stworzenie powiadomień

Mając już zapisywane zdarzenia możemy przystąpić do stworzenia powiadomień, które będą na nich bazować, robimy to już w panelu Trustisto.


Aby stworzyć powiadomienie np. o liczbie osób, które wypełniły formularz w ciągu ostatnich 4 godzin należy wejść w zakładkę "Optymalizacja" > "Trust Info"> "Dodaj nowe powiadomienie". Wybieramy ręczny sposób dodania powiadomienia: 

W drugim kroku nadajemy scenariuszowi charakterystyczną nazwę, w tym przypadku niech będzie to "Liczba osób które wypełniają formularz". Nazwa jest dowolna, widzisz ją tylko Ty w panelu Trustisto. Następnie wskaż źródło powiadomień, wybierz z listy "Zdarzenie ze strony". Zaznacz stronę, na której ma się wyświetlać scenariusz (możesz mieć wiele stron w swoim panelu, stąd to rozróżnienie i konieczność wskazania). Jako zdarzenie ze strony wybierz z listy "Inne" i wpisz nazwę niestandardowego zdarzenia jako "form":

W trzecim kroku wpisz treść powiadomienia - możesz skorzystać z gotowych zmiennych, wystarczy, że je skopiujesz i wkleisz w pole treści powiadomienia. 


W następnych krokach dodasz wywoływacz (4), czyli miejsce, gdzie powiadomienia na stronie ma się pokazywać. W piątym kroku dostosujesz wygląd swojego powiadomienia a w ostatnim skorzystasz z zaawansowanych opcji ustawień.

W podobny sposób można stworzyć powiadomienia dotyczące innych akcji na naszej stronie.

Kiedy zobaczę pierwsze powiadomienie?

Pierwsze powiadomienie pojawi się, gdy na stronie zajdzie dane zdarzenie, na którym bazuje konkretne powiadomienie. Pamiętaj, aby było powiadomienie, aplikacja musi odnotować zdarzenie.

Pomoc!

Problem z integracją, zapisywaniem zdarzeń, konfiguracją? Napisz do nas, a z wielką chęcią Ci pomożemy: support@trustisto.com

Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Dziękujemy za opinię! Wystąpił problem podczas przesyłania opinii. Spróbuj ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami